Civilrättskipning II
� Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden
   
 
Författare:Westberg Peter , Maunsbach Lotta
Titel:Civilrättskipning II � Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:113 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209584
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 216
Ämnesord:Processrätt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna andra delen behandlar den privata rättskipningen som avser olika slags avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Den första delen täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning och rättegången i tvistemål, inkluderat verkställighet av tvistemålsdomen. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB