Søloven
� Med kommentarer
   
 
Författare:Appel Peter , Martens Jesper , Mathiasen Jens , Rasmussen Jacob Skude
Titel:Søloven � Med kommentarer
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1292 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757437430
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 3418 SEK exkl. moms

 

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer.

Det er håbet at kommentaren vil være til nytte for teoretikere og praktikere. Udviklingen i 2020 med øget fokus på Nordic Maritime and Offshore Arbitration vil forhåbentligt understøtte en øget rolle for nordisk søret i internationale shipping disputer. Kommentaren bør i alle sådanne sager være et nyttigt redskab.

Af mere teknisk karakter skal nævnes at ændringer til loven er angivet ved de enkelte paragraffer og delvist kommenteret i afsnittet »fremtidige ændringer « på side 1015 ff. Hertil er der indføjet en detaljeret oversigt over sølovens anvendelse for Grønland og Færøerne i bilag 2.

Indholdsoversigt
Forord

Søloven

Kommentarer til søloven

AFSNIT 1. FARTØJ
Kapitel 1. Om skibe
Kapitel 2. Registrering i skibsregistret
Kapitel 3. Om pant i skib mv.
Kapitel 4. Arrest i skib

AFSNIT 2. REDERI
Kapitel 5. Om partrederi
Kapitel 6. Om skibsføreren

AFSNIT 3. ANSVAR
Kapitel 7. Almindelige bestemmelser
Kapitel 7 A. Om forsikring for søretlige krav
Kapitel 8. Om skade ved sammenstød
Kapitel 8 A. Ansvar for vragfjernelse efter en søulykke
Kapitel 9. Om ansvarsbegrænsning
Kapitel 9 A. Om ansvar for skade forvoldt af bunkerolie
Kapitel 10. Om ansvar og erstatning efter 1992-ansvarskonventionen, 1992-fondskonventionen og 2003-fondsprotokollen
Kapitel 10 A-B. (Ophævet)
Kapitel 11. Om ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer efter reglerne i HNS-konventionen
Kapitel 11 A-B. Om forsikring af skibe optaget i et dansk bareboatregister
Kapitel 12. Om begrænsningsfonde

AFSNIT 4. AFTALER
Kapitel 13. Om stykgodstransport
Kapitel 14. Om befragtning af skibe
Kapitel 15. Om befordring af passager og rejsegods
Kapitel 15 A. Passagerrettigheder

AFSNIT 5. SØULYKKER
Kapitel 16. Om bjærgning
Kapitel 17. Om havari
Kapitel 18. Om skibsdagbøger, søforklaring mv.

AFSNIT 6 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Kapitel 18 A. Sikkerhed ved anlægsprojekter
Kapitel 19. Om forældelse
Kapitel 20. Kommunikation
Kapitel 21. Om straf
Kapitel 22. Om lovens område og ikrafttræden

Fremtidige ændringer til søloven

York-Antwerpen-reglerne af 1994

Kommentarer til York-Antwerpen-reglerne af 1994

Lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Kommentarer til Lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Indledning

Kapitel 1. Anvendelsesområde
Kapitel 2. Registreringen
Kapitel 3. Løn- og arbejdsforhold
Kapitel 4. Udslettelse
Kapitel 4 A. Bareboatregistrering
Kapitel 5. Straf
Kapitel 6. Ikrafttræden

Bilagsoversigt

Forkortelser

Litteraturfortegnelse

Afgørelsesregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB