Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens
� upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - otillbörlig konkurrens
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Nordell Per Jonas , Rosén Jan , Sandgren Claes
Titel:Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens � upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - otillbörlig konkurrens
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:464 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238251
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

"Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens" ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983.
Femtonde upplagan speglar områdets starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om väsentligt. Kapitlen om känneteckensrätten har till stor del skrivits på nytt och getts en delvis annan struktur. Framställningen har genomgående överarbetats och reviderats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning, rättspraxis och doktrin.

Boken behandlar bl.a.
– upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.
– patenträtten – skyddet för uppfinningar
– mönsterrätten – skyddet för formgivning
– känneteckensrätten – skyddet för varumärken av olika slag, företagsnamn, efternamn, domännamn m.m.
– otillbörlig konkurrens – reglerna om vilseledande efterbildning, företagshemligheter, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Boken fokuserar i första hand på immaterialrättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Boken används som lärobok i juristutbildningen och vänder sig också till jurister, patentombud, kulturadministratörer,
marknadskommunikatörer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Per Jonas Nordell är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Alla författarna har stor erfarenhet inom ämnesområdet. De svarar gemensamt för framställningens uppläggning.

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt och Stockholm Centre for Commercial Law, båda vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB