Trygghet i skolan
   
 
Titel:Trygghet i skolan
Utgivningsår:2021
Omfång:122 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238268
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige nr. 2021:1
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum, i korridorer och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare?

Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention.

Rapporten, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm, syftar till att fungera som inspiration för hur kommuner, huvudmän och andra aktörer kan nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030.
 
  © 2017 Jure AB