Rådgivaransvaret
� Särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning
   
 
Författare:Johansson Rolf
Titel:Rådgivaransvaret � Särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning
Utgivningsår:2021
Omfång:278 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371373
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Processrätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

Boken Rådgivaransvaret handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om boken behandlar innehållet i de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger dess fokus på de särskilda förhållanden som påverkar juridiska rådgivares och särskilt advokaters ansvar för sin rådgivning. Den innehåller en djuplodande analys av de grundläggande rekvisit som styr skadeståndsansvaret och de övriga regler som påverkar dess omfattning. I avsaknad av lagregler i ämnet tillhandahåller boken i första hand en grundlig genomgång och analys av de rättsfall som relaterar till regelsystemet och dess innehåll.

Advokat Rolf Johansson var under många år delägare i Lagerlöf & Leman som 2001 genom fusion gick upp i Linklaters. Under början av 2000-talet var han VD i Lagerlöf & Leman och efter fusionen Managing Partner i Linklaters Sverige. Sveriges Advokatsamfund anlitar Rolf Johansson som lärare i bl a Rådgivaransvaret vid de obligatoriska kurser som föregår inträde i samfundet. Han var tidigare universitetslektor vid Juridicum i Uppsala.
 
  © 2017 Jure AB