Fordrans uppkomst inom insolvensrätten
   
 
Författare:Schytzer Jonatan
Titel:Fordrans uppkomst inom insolvensrätten
Utgivningsår:2020
Omfång:543 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371359
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 143
Ämnesord:Insolvensrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Tidpunkten för fordrans uppkomst är på många sätt fundamental inom insolvensrätten. För att en fordran över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit före en viss kritisk tidpunkt. Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande för om kvittning i konkurs får ske liksom för om vissa rättshandlingar kan återvinnas.

Svårigheterna att avgöra om och när en fordran uppkommer aktualiserar även en hel del principiella spörsmål, såsom hur begrepp, principer och ändamålsresonemang används i rättstillämpningen, om förhållandet mellan regler och principer och om spänningen mellan obligationsrätt och insolvensrätt.

I avhandlingen behandlas såväl de specifika frågorna om fordrans uppkomst som de nämnda principiella frågorna. Det sker i ett samspel, i vilket en studie av de argument och argumentationslinjer som har använts i frågan om fordrans uppkomst studeras enskilt och i förhållande till varandra. Resultatet av denna studie får sedan bilda utgångspunkt för de mer specifika undersökningarna av vad som krävs för att en fordran ska uppkomma inom insolvensrätten.
 
  © 2017 Jure AB