Panträtt i fast egendom
   
 
Författare:Jensen Ulf
Titel:Panträtt i fast egendom
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:283 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371175
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 427 SEK exkl. moms

 

astighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper
inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och
pantsättning, som utvecklats i Sverige, sprids idag över världen.

Denna bok behandlar utförligt den svenska fastighetspanträtten. Den utkom första gången 1989 och är i första
hand avsedd att vara lärobok i den juridiska utbildningen. Boken passar utmärkt att användas av praktiker, såsom banktjänstemän och fastighetsmäklare.

Ämnet behandlas här i tre huvuddelar: pantsättning, inteckning och exekution. Dessutom tar boken upp allmänna frågor om fastighetskredit, liksom förhållandet mellan panträtt och tvångsförvärv. Den beskriver också det pågående arbetet med reformer inom inskrivningsväsendet.
 
  © 2017 Jure AB