Uppsägning av personliga skäl
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Uppsägning av personliga skäl
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:351 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023029
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 601 SEK exkl. moms

 

Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera arbetsmiljöregler, att samarbeta och att vara lojal.

I boken Uppsägning av personliga skäl, som nu föreligger i en nionde upplaga, behandlas de juridiska spelregler som gäller när en arbetsgivare vill säga upp ett anställningsavtal av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen eller avskeda arbetstagaren. Den nya upplagan har tillförts ett nytt kapitel om uppsägning vid uppnådd LAS-ålder. Dessutom har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.

TOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrätts­expert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, föreläsare, konsult och debattör.
 
  © 2017 Jure AB