Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2020
Omfång:280 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT202102
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2020/21:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 2 2020/21

Artikel
s. 289 Domstolarnas skyndsamhetskrav i ett ansträngt budgetläge
Simon Göransson

s. 314 Företagsvärdering utifrån kalibrering av kassaflödesanalys – HQ-målet
Peter Jennergren

s. 324 Skadereglering genom reparation och återuppbyggnad – försäkringsbolagens ansvar
Andreas Rönnheden & Lars-Olof Svensson

s. 346 Finansinspektionens sanktionsprövning
Daniel Stattin

Expertgranskad artikel
s. 367 Förvar och principerna för tvång
Simon Andersson

s. 406 Måste myndigheter följa lagarna? Om utkontraktering och legalitet i digital miljö
Per Furberg & Mikael Westberg

s. 418 Avkastningsränta och dröjsmålsränta vid krav om återbetalning av inställda flygresor
Marianne M. Rødvei Aagaard

s. 433 Åldersgränser i socialtjänsten – diskriminering eller en fråga om värdighet?
Per Norberg


Rättsfall
s. 453 Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick. Kan metoden förbättras?
Oskar Gentele

s. 463 Omfattningen av abandonering enligt 3 kap. 9 § första stycket konkurslagen
Mikael Mellqvist

s. 473 Försäkringsbolags skadeståndsansvar för obefogad uppsägning. De försvunna korna
Jori Munukka


Skiljedomsrätt
s. 492 Fråga om rättskraftens objektiva utsträckning, särskilt vid ogiltighetstalan
Henrik Bellander


Recension
s. 504 Martin Borgeke & Catharina Månsson, Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m., Jure, Stockholm 2019, 679 s.
Jack Ågren

s. 509 Thorsten Cars & Natali Engstam Phalén, Mutbrott, Norstedts Juridik, fjärde uppl., Stockholm 2020, 277 s.
Claes Sandgren

s. 511 Erik Lidman, Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen (ak.avh.), Corporate Governance Forum, Stockholm 2020, 433 s.
Gustaf Sjöberg

s. 525 Caroline Nordklint, Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen (ak.avh.), Jure Förlag AB, Stockholm 2019, 380 s.
Ruth Mannelqvist

s. 532 Anders Ingvarsson och Marcus Utterström, Tolkning av entreprenadavtal, Norstedts juridik, 2020, 231 s.
Konrad Lundberg


Debatt
s. 545 Dom fra Norges Høyesterett om sentral entrepriserett
Mikal Brøndmo

s. 557 Januariavtalet och respekten för äganderätten
Per Malmer
 
  © 2017 Jure AB