Skattenytt 2021 - endast häften
   
 
Titel:Skattenytt 2021 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 12 nr per år.
Utgivningsår:2021
Förlag:Iustus
ISBN:SNO121H
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Skatterätt

Preliminärt pris: 2195 SEK exkl. moms

 

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB