Prop. 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
   
 
Titel:Prop. 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Utgivningsår:2020
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:50
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

En näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en konsument en ren förmögenhetsskada ska enligt nuvarande lagstiftning ersätta skadan. Skyldigheten att ersätta konsumenten är dock i enlighet med lagens förarbeten begränsad till det s.k. negativa kontraktsintresset. Detta innebär att konsumenten endast ska försättas i samma förmögenhetssituation som om avtalet aldrig hade ingåtts.

I propositionen föreslås att näringsidkaren i fortsättningen ska betala full ersättning. Detta innebär att ersättning kan betalas även för bl.a. utebliven vinst.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
 
  © 2017 Jure AB