Specialstraffrätt
   
 
Författare:Svensson Erik
Titel:Specialstraffrätt
Utgivningsår:2021
Omfång:108 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371304
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Specialstraffrätten omfattar alla straffrättsliga bestämmelser utanför brottsbalken. Flera av dessa bestämmelser tillämpas ofta i domstolarna.

I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skattebrottslagen och lagen om straff för smuggling. Därutöver behandlas de straffrättsliga reglerna i miljöbalken, alkohollagen, vapenlagen och knivlagen.

Framställningen är avsedd dels som lärobok vid juristutbildningen, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB