Norsk sivilprosess (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Lorange Backer Inge
Titel:Norsk sivilprosess (NY UPPLAGA)
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:608 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:9788215045955
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Utländsk rätt

Pris: 1244 SEK exkl. moms

 

Norsk sivilprosess er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og av behandlingen av sivile rettssaker.

Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess. Boken gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Forfatteren drøfter ulike formål for og mål med rettergangen, peker på lovgivningspolitiske valg og understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken.

Norske domstoler står internasjonalt i første rekke når det gjelder effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebar en stor reform av domstolsbehandlingen av sivile saker og tilsier at man i flere sammenhenger frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Betydningen av grunnlovreformen i 2014 og internasjonale konvensjoner blir også tatt opp. I tillegg til tvisteloven trekker forfatteren også inn regler fra annen lovgivning til å belyse spørsmål som domstolprosessen kan reise. Annen utgave er oppdatert med rettspraksis fra senere år, og enkelte avsnitt er skrevet om.
 
  © 2017 Jure AB