Företagsöverlåtelser
� En introduktion till den legala processen
   
 
Författare:Forssman Magnus
Titel:Företagsöverlåtelser � En introduktion till den legala processen
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:319 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022282
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 771 SEK exkl. moms

 

Detta är den tredje, omarbetade upplagan av "Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen". Det är en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arbete i processen och överlåtelseavtalets utformning utifrån gällande rätt. De olika stegen i processen (t.ex. due diligence, avtalsförhandling och tillträde) behandlas utförligt med en mängd exempel från det praktiska affärslivet. Boken vänder sig till jurister som har ett behov av att snabbt inhämta kunskap om hanteringen av företagsöverlåtelser såsom bolagsjurister, advokater, domare och studenter.
 
  © 2017 Jure AB