Bostadsrättsföreningar
� ekonomi, skatt och juridik för föreningen
   
 
Författare:Lundén Björn , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Bostadsrättsföreningar � ekonomi, skatt och juridik för föreningen
Upplaga:19 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:363 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952467
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 396 SEK exkl. moms

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm.

Boken är skriven både för dig som är aktiv i en bostadsrättsförening, t ex styrelseledamot, och för dig som arbetar med förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Denna upplaga är uppdaterad med den nya lagen om ekonomiska föreningar.

Att bilda en bostadsrättsförening
Registrering
Firmateckning
Stadgar
Styrelsen
Ekonomisk plan
Medlemmarna
Föreningsstämman
Ombilda hyresrätt till bostadsrätt
Föreningens ekonomi
Löpande redovisning
Årsredovisning
Revision
Föreningens skatt
Anställda
Förhandsavtal
Insatser och avgifter
Upplåtelse
Kontrolluppgifter
Rättigheter och skyldigheter
Vräkning och tvångsförsäljning
Pantsättning
Andelstal
Inre och yttre reparationsfonder
Obestånd, likvidation och konkurs
Deklaration
Oäkta bostadsrättsförening

Nytt i upplaga 19
Exemplen på stadgar i boken har moderniserats och uppdaterats med anledning av nya bestämmelser.
Landstingen har från 1 januari 2020 ersatts av regioner, och detta faktum har uppdaterats i avsnitten om andrahandsupplåtelser.
Blanketter, belopp och procentsatser har uppdaterats.
Bolagsskatten är 21,4% 2020 och 20,6% 2021. I kalkylerna har vi räknat med 2021 års nivå.
Ett avsnitt om uthyrning via Airbnb har lagts till i kapitlet
Uthyrning av lägenheten.
I kapitlet om föreningsstämman finns ett nytt avsitt om förenkling av rutiner för hur föreningen kan hålla föreningsstämma med lägre smittorisk tack vare den nya lagen om ändrade bestämmelser.
Nya rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB