Preskription
� Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Preskription � Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Anmärkning:
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:788 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024033
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Monografi
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 138
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 2287 SEK exkl. moms

 

Boken bildar tillsammans med monografierna Betalning (2 uppl 2018) och
Kvittning (3 uppl 2014) en trilogi över penningkravsrätten, där preskriptionsinstitutet
intar en central plats. Allmän preskription, d v s preskription enligt
preskriptionslagen, behandlas ingående. I fråga om specialpreskription behandlas
endast vissa spörsmål som är av intresse från teoretisk eller praktisk synpunkt.
Framställningen bygger på en analys av olika preskriptionsfall presenterade i en
systematisk ordning. Syftet har varit att göra framställningen lättillgänglig för
att tillgodose praktikernas behov av referenslitteratur på området. Den femte
upplagan är uppdaterad med den omfattande rättspraxis som har tillkommit
på senare tid.
 
  © 2017 Jure AB