Arbetsrättslig avtalsrätt
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Arbetsrättslig avtalsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:130 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023043
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

I grunden gäller avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.

I bokens andra upplaga har främst avsnittet om fullmakt utvecklats.
 
  © 2017 Jure AB