Immaterialret
   
 
Författare:Schovsbo Jens , Rosenmeier Morten , Petersen Clement Salung
Titel:Immaterialret
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:810 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757448498
Ämnesord:Immaterialrätt , Utländsk rätt

Pris: 1273 SEK exkl. moms

 

Immaterialret indeholder en samlet og opdateret fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.

Immaterialret behandler bl.a. følgende emner:

- Ophavsret
- Patentret
- Brugsmodelret
- Designret
- Varemærkeret
- Aftaler om immaterialrettigheder
- Retshåndhævelse af immaterialrettigheder.

Immaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

Indholdsoversigt
Forord til 6. udgave
Forord til 5. udgave
Forord til 4. udgave
Forord til 3. udgave
Forord til 2. udgave
Forord til 1. udgave

Kapitel I. Immaterialrettens udvikling og grundstruktur

Kapitel II. Ophavsret

Kapitel III. Patentret

Kapitel IV. Brugsmodeller

Kapitel V. Designret

Kapitel VI. Varemærkeret

Kapitel VII. Aftaler om immaterialrettigheder

Kapitel VIII. Retshåndhævelse

Domsregister
Lov- og paragrafregister
Forkortelser
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB