Fåmansföretag & Skatteplanering
   
 
Författare:Andersson Lennart , Molin Björn , Sandström Kjell , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fåmansföretag & Skatteplanering
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:497 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952375
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, omstruktureringar, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning.En stor del av boken tar upp vilka möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster.En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår.
 
  © 2017 Jure AB