Erstatningsretlige grænseområder I
� Professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar
   
 
Författare:Ulfbeck Vibe
Titel:Erstatningsretlige grænseområder I � Professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:322 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757437560
Ämnesord:Försäkringsrätt , Utländsk rätt

Pris: 721 SEK exkl. moms

 

I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt.

Ud fra denne synsvinkel gives i første del af bogen en introduktion til forskellige former for professionsansvar samt ledelsesansvar, og i anden del beskrives udvalgte produktansvarsemner.

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i faget specialiseret erstatningsret ved Københavns Universitet, men henvender sig også til praktikere, der arbejder med erstatningsspørgsmål i relation til rådgivning, ledelse og produktansvar.


Indholdsoversigt

Forord

Introduktion


DEL I. PROFESSIONSANSVAR OG LEDELSESANSVAR
Kapitel 1. Generelt om professionsansvar

Kapitel 2. Advokatansvar

Kapitel 3. Ejendomsmægleransvar

Kapitel 4. Revisoransvar

Kapitel 5. Pengeinstitutters ansvar

Kapitel 6. Entreprenøransvar

Kapitel 7. Transportøransvar

Kapitel 8. Ledelsesansvar


DEL II. PRODUKTANSVAR
Kapitel 9. Produktansvaret set i et internationalt perspektiv

Kapitel 10. Dansk produktansvarsret

Kapitel 11. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

Kapitel 12. Ansvarsfraskrivelser

Kapitel 13. Systemskader og udviklingsskader

Litteraturliste

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB