Polislagen
� En kommentar
   
 
Författare:Berggren Nils-Olof , Munck Johan
Titel:Polislagen � En kommentar
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:259 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024682
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 619 SEK exkl. moms

 

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen.

I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, tillkommit efter det att den förra upplagan kom ut. I kommentaren behandlas de författningsändrinagr som har föranletts av den nya polisorganisation som infördes den 1 januari 2015.Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Kommentaren avser rättsläget den 15 februari 2021.
 
  © 2017 Jure AB