Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)
� Elektronisk version December 2020
   
 
Författare:Månsson Catharina , Hansson Björn , Kezovska Gina , Borgeke Martin
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK) � Elektronisk version December 2020
Anmärkning:Denna uppdaterade utgåva av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser. Denna bok finns även i tryckt version.
Utgivningsår:2020
Omfång:1865 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238343
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 1199 SEK exkl. moms

 

INLOGGNING FÖR ABONNENTER (Använd "Öppna i ny flik")

Kontakta oss för offert på fleranvändarlicenser.

Senaste versionen är uppdaterad till november 2020.


Den föreligger nu i en ny version, uppdelad i flera delar för ökad läsbarhet.
Den första delen, START, innehåller en översiktlig innehållsförteckning vilken visar vilka kapitel som ingår i varje del, samt den mycket detaljerade innehållsförteckningen i boken.
Till nyheterna hör att boken nu går att skriva ut i sin helhet, del för del.


I denna upplaga, som ges ut enbart som e-bok, har de senaste lagändringarna och rättsfallen tagits med. Rättsfall från HD till och med november 2020 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2020:11. Boken är uppdaterad med statistikuppgifter
avseende år 2019.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga ansvarar Catharina Månsson för del I om allmänna frågor samt för kapitlen om brotten mot allmänheten, brotten mot staten, miljöbrotten, dopningsbrotten, narkotikabrotten, smuggling och företagsbot. Avdelningschefen Gina Kezovska vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för kapitlet 4.26 om brotten mot borgenärer samt för kapitlen om skattebrotten och om näringsförbud. Övriga kapitel, bl.a. brotten mot person och förmögenhetsbrotten (med undantag för kapitel 4.26), ansvarar Björn Hansson för.

Den elektroniska versionen av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet och uppdateras årligen. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser.

Boken innehåller 1865 sidor.

Ur innehållet:
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m.
3. Brotten mot person (3-7 kap. brottsbalken)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. brottsbalken)
5. Brotten mot allmänheten (13-20 kap. brottsbalken)
6. Brotten mot staten (16-17 och 20 kap. brottsbalken)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Skattebrotten
16. Smuggling m.m.
17. Trafik - Rattfylleribrotten
18. Trafik - Övriga trafikbrott
19. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
20. Övrig specialstraffrätt
21. Företagsbot
22. Näringsförbud
23. Utvisning på grund av brott
Rättsfallsregister
Bilaga 1. RåR 2007:2
Bilaga 2. RättsPM 2012:7
Bilaga 3. Riktlinjer REMA löpnr 6
Bilaga 4. EBM riktlinjer för företagsbot, Reviderad i april 2019
Bilaga 5. RåR 2017:1
Bilaga 6. Drogpraxisgruppens tabell

Catharina Månsson Hon har deltagit bl.a. i undervisningsverksamheten inom straffrätt vid Domstolsakademin och varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning.

Björn Hansson är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Gina Kezovska är avdelningschef vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har inom ramen för sitt arbete på Ekobrottsmyndigheten följt och analyserat påföljdspraxis när det gäller ekonomisk brottslighet.

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och före detta justitieråd i Högsta domstolen. Han har varit ämnesansvarig för straffrätten inom Domstolsakademin. Martin Borgeke har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är huvudförfattare till boken Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016). Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor. 
  © 2017 Jure AB