Festskrift till Rolf Dotevall
   
 
Titel:Festskrift till Rolf Dotevall
Utgivningsår:2020
Omfång:775 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405794
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

INNEHÅLL:

Hanna Almlöf, universitetslektor vid Linköpings universitet
Insynsrätt i ägarledda aktiebolag

Jan Andersson, professor vid Stockholms universitet
Business judgement rule (BJR) och ansvarsfrihet i svensk rätt – Behövs både hängsle och livrem?

Ingrid Arnesdotter, professor emerita vid Linköpings universitet
Mötet mellan juridiskt och redovisningsekonomiskt tänkande inom associationsrätten – ett förståelseproblem

Niklas Arvidsson och Per Samuelsson, professorer vid Lunds universitet
Styrelsejäv i aktiebolag

Johan Axhamn, universitetslektor vid Lunds universitet
Säljarens ansvar för immaterialrättsliga fel

Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd
Skadestånd för underlåtenhet – några oklara frågor

Hanne Søndergaard Birkmose og Karsten Engsig Sørensen, professorer ved Aarhus Universitet
Aktionærdemokrati og aktivt ejerskab – en dansk status

Olena Bokareva, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet
Enforcement of Passengers’ and Travellers’ Rights in the EU in the Covid-19 Context

Nis Jul Clausen, professor emeritus ved Syddansk Universitet
Den danske bankledelses erstatningsansvar – banditter i habitter?

Boel Flodgren, professor vid Lunds universitet
Parkeringsavtalet

Lars Gorton, professor emeritus vid Lunds universitet
Covidpandemin – ”frustration” och force majeure. Några kommentarer

Søren Friis Hansen, professor ved Copenhagen Business School
Handelsbolag i Norden

Jesper Lau Hansen, professor ved Københavns Universitet
Shareholders’ Liability in Danish Law

Jörgen Hettne, professor vid Lunds universitet
EU-rätten, dispositionsprincipen och den svenska rättegångsbalken

Elif Härkönen, universitetslektor vid Linköpings universitet
Aktiebolags ansvar för underleverantörer – en komparativ studie om aktiebolags ansvar för brott mot mänskliga rättigheter som sker hos underleverantörer till bolaget

Andreas Inghammar, docent vid Lunds universitet
Den perfekta stormen. Kan EU-arbetsrätten sänka Sjöräddningssällskapet? Om frivilligarbete i EU-rättslig belysning

Anders Ingvarson och Kristin Eickhoff, advokater vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Delad kontraktuell olycka som katalysator för samarbete – något om hur covid-19 kom att hanteras i praktiken i svenska bygg- och anläggningsentreprenader och industriella projekt av entreprenadkaraktär

Torbjörn Ingvarsson, professor vid Uppsala universitet
Rättshandlingars utgivande

Herbert Jacobson, universitetslektor vid Linköpings universitet
Juridiken och innovationen

Svante Johansson, docent vid Stockholms universitet
Något om aktiebok i kupongbolag

Jan Kleineman, professor vid Stockholm Center för Commercial Law, Stockholms universitet
Förhållandet mellan rådgivarens medvållandeansvar mot ett bolag vars styrelse samtidigt gjort sig skyldig till allvarlig ekonomisk brottslighet riktat mot själva bolaget

Jonas Ledendal, universitetslektor vid Lunds universitet
Samtycke till behandling av personuppgifter

Troels Michael Lilja, Associate Professor, Copenhagen Business School
The Duties and Responsibilities of the Branch Manager – what should be considered when designing rules?

Eva Lindell-Frantz, universitetslektor vid Lunds universitet
Rätt till ersättning för ideell skada vid kontraktsbrott

Sebastian Lindroos-Moll, universitetslektor vid Karlstads universitet
Värdering i kontrollbalansräkning – några tankar ur en avhandling

Stefan Lindskog, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta domstolen
Något om actio pro socio och om processkommission i allmänhet

Patrik Lindskoug, docent vid Lunds universitet
Något om lex rei sitae och det sakrättsliga omsättningsskyddet

Palle Bo Madsen, professor ved Aarhus Universitet
Behøves der jurister og lovbøger? Et kalejdoskopisk blik gennem nogle århundreder

Jori Munukka, profesor vid Stockholms universitet
Döden och fullmakten

Mette Neville, professor ved Aarhus Universitet
Fremtidens SMV-bestyrelse – værdiskabelse i en turbulent verden

Birgitta Nyström och Ola Svensson, professorer vid Lunds universitet
Hur bör anställningsskyddet regleras?

Christina Olsen Lundh, docent vid Göteborgs universitet, och Håkan Gustafsson, professor vid Karlstads universitet
Kind of Blaw – juridiska improvisationer och rättsliga impressioner

Katarina Olsson, professor vid Lunds universitet
Stiftaren är död – länge leve stiftarviljan!

Erik Sjöman, advokat
Behörigt och obehörigt röjande av insiderinformation

Rolf Skog, adjungerad professor vid Göteborgs universitet
Närståendetransaktioner – något om den nya EU-regleringens tillkomst

Hugo Tiberg, professor emeritus vid Stockholms universitet
Båtredaren – en udda figur i juridiken

Mats Tjernberg, professor vid Lunds universitet
Att ”sätta sig på bolag” – skatterättslig allokering av personliga VD- och styrelseuppdrag

Marie Karlsson Tuula, professor vid Karlstads universitet och Annina H. Persson, professor vid Örebro universitet
Ekobrott och konkurs i bostadsrättsföreningar – en empirisk studie

Rolf Åbjörnsson, advokat och f.d. riksdagsman
Mikael Mellqvists tio budord inför framtiden avseende insolvensrätten

Ola Åhman, advokat
Nya legala befogenhetsregler för börsbolag?
 
  © 2017 Jure AB