Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Borgeke Martin , Heidenborg Mari
Titel:Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i april 2021.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022206
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt

Preliminärt pris: 774 SEK exkl. moms

 

Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken beskriver hur påföljdsbestämningssystemet ser ut som en helhet och hur det bör hanteras. Den behandlar de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal kontroversiella eller i övrigt oklara frågor redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka skäl som väger tyngst.
 
  © 2017 Jure AB