Värdeersättning vid återgång
   
 
Författare:Oulis Marigó
Titel:Värdeersättning vid återgång
Utgivningsår:2021
Omfång:640 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371441
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 805 SEK exkl. moms

 

Hur bör värdeersättning vid återgång egentligen förstås? Hur ska beloppet bestämmas? Vilka parametrar bör
beaktas – och vilket samband finns med obehörig vinst? Det, och den återkommande frågan om värdetidpunkten, undersöks här tillsammans med många andra frågor om värdeersättning vid avtals återgång.

Avhandlingen tar sitt avstamp i köparens hävning, ogiltighet enligt avtalslagen och återvinning i konkurs.
Inom ramen för undersökningen av hur värdeersättning bestäms behandlas gränserna för skadeståndsersättning och obehörig vinst. I studien undersöks också sättet att bestämma ersättning vid klander av fast egendom och vid vindikation av lös egendom.

Utgångspunkten är kontraktsrättslig. I studien löper dock ett antal parallella spår där fördelar och nackdelar
med olika sätt att bestämma värdeersättning diskuteras. Vad står på spel med respektive betraktelsesätt och vilka intressen främjas med det ena eller det andra synsättet? Ansatsen är kritisk rättsteoretisk och fokus är svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB