De osjälvständiga brottsformerna
� Försök, förberedelse, stämpling, (gärningsmannaskap och) medverkan, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:De osjälvständiga brottsformerna � Försök, förberedelse, stämpling, (gärningsmannaskap och) medverkan, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott
Utgivningsår:2021
Omfång:522 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371496
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 749 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott. I boken behandlas också – eftersom reglerna om medverkan till brott bygger på att det finns något att medverka till – de grundläggande principerna om (med)gärningsmannaskap i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB