Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten
   
 
Författare:Stenlund Karolina
Titel:Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten
Utgivningsår:2021
Omfång:585 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371410
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 144
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 749 SEK exkl. moms

 

År 2021 är det tydligt att mänskliga fri- och rättigheter utgör en del av svensk civilrätt. Överträdelser av rättigheter kan utgöra en grund för skadestånd. Tidigare var detta otänkbart. Denna bok innehåller en dogmatisk analys av den framväxande möjligheten att kräva skadestånd med grund i EKMR, 2 kap RF, EU-stadgan och Barnkonventionen. Bedömningen av förutsättningarna för ansvar, kausalitet och ersättning behandlas ingående. Därtill beskrivs rättigheternas strålningseffekt.

I boken skildras även den historiska utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Den internationella rättighetsdiskursen sätts i relation till den nationella skadeståndsrättens utveckling under 1900-talet. Närmare bestämt beskrivs hur åberopandet av förekomsten av en rättighet kom att bli ett giltigt argument i skadeståndsprocesser i svenska domstolar.
 
  © 2017 Jure AB