SOU 2021:17 Ett moderniserat konsumentskydd
   
 
Titel:SOU 2021:17 Ett moderniserat konsumentskydd
Utgivningsår:2021
Omfång:378 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152500538
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:17
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen Ett moderniserat konsumentskydd har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

En särskild utredare har haft i uppdrat att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter. Vidare ska utredaren analysera vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018.
 
  © 2017 Jure AB