Guide till kommersiell tvistlösning
� Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
   
 
Författare:Oldenstam Robin , Löf Kristoffer , Ragnwaldh Jakob , Foerster Alexander , Ringquist Fredrik , Rylander Robin , Monell Christoffer
Titel:Guide till kommersiell tvistlösning � Tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:237 sid.
Förlag:Mannheimer Swartling
ISBN:9789172238275
Ämnesord:Processrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 375 SEK exkl. moms

 

Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning ger en strukturerad genomgång av de olika tvistlösningsalternativ som står parter till buds, från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra alternativa tvistlösningsformer. För- och nackdelar med olika former för tvistlösning behandlas ingående. Guiden ger också konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler med utländska motparter vad gäller bl.a. val av säte för skiljeförfarande och tillämplig lag. Slutligen är guiden ett referensverk med bl.a. modellklausuler
och exempel på hur vissa särskilda frågor kring tvistlösning kan regleras. Sammantaget ger guiden konkret vägledning för den som
har anledning att överväga lämplig tvistlösningsklausul för ett
svenskt eller internationellt kommersiellt avtal.

Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning är ledande i Norden och tillhör toppskiktet inom området i världen. Gruppen har en omfattande erfarenhet av såväl kommersiella tvister inom alla upptänkliga bransch- och rättsområden som av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Verksamhetsgruppens medlemmar företräder klienter inför domstolar i flertalet av de länder där byrån har kontor och agerar ombud inför skiljenämnder i hela världen.

För mer information om Mannheimer Swartling och dess verksamhetsgrupp för tvistlösning, besök mannheimerswartling.se.
 
  © 2017 Jure AB