Fuldmagt og fremtidsfuldmagt
� Nye synsvinkler
   
 
Författare:Andersen Lennart Lynge
Titel:Fuldmagt og fremtidsfuldmagt � Nye synsvinkler
Utgivningsår:2021
Omfång:266 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757449464
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 527 SEK exkl. moms

 

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der skal træde i kraft, hvis udsteder på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller lignende ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. I ‘Fuldmagt og fremtidsfuldmagt’ analyserer professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen fremtidsfuldmagten ud fra en række nye synsvinkler. Det gælder bl.a., hvorledes disse fuldmagter forankres i den almindelige fuldmagtsret. Forfatteren konkluderer bl.a., at en fremtidsfuldmagt vedrørende økonomiske forhold må kategoriseres som en fuldmagtstype sui generis, mens han afviser, at en fremtidsfuldmagt vedrørende personlige forhold kan karakteriseres som en fuldmagt.

Bogen henvender sig primært til advokater, domstole, kommuner og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med ældres retsforhold, herunder særligt værgemål og anvendelsen af fremtidsfuldmagter.


Indholdsfortegnelse

Forord

Fuldmagt – et begreb under forandring?
Kapitel 1. Indledning og tematisering

Den nærmere baggrund
Kapitel 2. Baggrunden for lov om fremtidsfuldmagter
Kapitel 3. Yderligere om baggrunden: Værgemål og evnemangel

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
Kapitel 4. Nogle karakteristika ved en fremtidsfuldmagt

Er en fremtidsfuldmagt en fuldmagt?
Kapitel 5. Fuldmagtsbegrebet i fremtidsfuldmagtsloven

Aftaler og kontraktkriteriet
Kapitel 6. Aftalelovens § 22 – behov for nytænkning?

Nogle enkelttemaer
Kapitel 7. Enkelttemaer

Fremtidsfuldmagten og brugerne
Kapitel 8. Afsluttende legislative bemærkninger

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB