Lojalitet i arbetet
� Misskötsamhet
   
 
Författare:D’Oliwa Louise , Ideström Lucas
Titel:Lojalitet i arbetet � Misskötsamhet
Utgivningsår:2021
Omfång:180 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152360248
Serie:Lojalitet i arbetet
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Det arbetsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ställer krav på att båda parter är lojala mot varandra. Kravet på lojalitet innebär bland annat att inte missköta sig i arbetet. Misskötsamhet kan vara grund för varning, uppsägning eller till och med avskedande av en arbetstagare. Men var går gränserna för vad som borde tillåtas på arbetsplatsen? Vilka typer av misskötsamhet är grund för uppsägning eller avskedande och hur ska arbetsgivaren agera på ett formellt riktigt sätt när arbetstagaren missköter sig? Boken ger vägledning och stöd till arbetsgivare och innehåller exempel, mallar och relevanta rättsfall inom området.
 
  © 2017 Jure AB