Prop. 2020/21:189 Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning
   
 
Titel:Prop. 2020/21:189 Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning
Utgivningsår:2021
Omfång:160 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:189
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Anpassningarna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får befogenheter för att kontrollera produkter som i huvudsak motsvarar de befogenheter de har i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 16 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB