Prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021
   
 
Titel:Prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021
Utgivningsår:2021
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:99
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2021.
 
  © 2017 Jure AB