Konkurrensrätt
� En handbok
   
 
Författare:Karlsson Johan , Osen Bergqvist Trine
Titel:Konkurrensrätt � En handbok
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:1170 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139400059
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt , Processrätt

Pris: 2520 SEK exkl. moms

 

Handboken redogör för tolkningen och tillämpningen av konkurrensrätten i Sverige, vilken innefattar unionsrätten, konkurrenslagen, och konkurrensskadelagen. Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

Den sjätte upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, praxis, doktrin och praktiska erfarenheter. Flera avsnitt och kapitel har omarbetats väsentligt. Det gäller bl.a. kapitlen om begreppet företag och om avtal och förfaranden på arbetsmarknaden, samt avsnitten om sanktioner och förfarandet hos Konkurrensverket och i domstolarna. Ett helt nytt och relativt omfattande avsnitt om skadestånd har tillkommit, som även behandlar frågor om internationell domsrätt och lagval vid talan om skadestånd på konkurrensrättslig grund.

Handboken är ett viktigt redskap för alla som arbetar med konkurrensrättsliga frågor. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen av konkurrensreglerna. Den kan även användas som ett konkurrensrättsligt uppslagsverk och som källa för fördjupning och diskussion. Handboken speglar rättsläget per den 1 november 2021.
 
  © 2017 Jure AB