Rehabilitering och arbetsmiljö
� handbok i tio steg för arbetsgivare
   
 
Författare:Blekemo Annika , Gurmu Martha
Titel:Rehabilitering och arbetsmiljö � handbok i tio steg för arbetsgivare
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:212 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144153995
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 428 SEK exkl. moms

 

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns i flera lagar men baserar sig till stor del på praxis. Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och arbetstagare genom en steg-för-steg-modell som förenklar varje fas i rehabiliteringen och klargör gränserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. På ett pedagogiskt sätt presenteras också hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter används i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt de senaste förändringarna av regelverket inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Här kan du läsa om:

- arbetsinriktad rehabilitering

- praxis inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

- brottspåföljder inom arbetsmiljö

- det systematiska, organisatorisk och sociala arbetsmiljöarbetet.

I denna fjärde upplaga har ny praxis förts in. Även de förändringar som sker i Arbetsmiljöverkets regelsamling har beaktats. Rehabilitering och arbetsmiljö är användbar i flera utbildnings-sammanhang, i det praktiska arbetslivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och chefer samt för arbetsrättsjurister.
 
  © 2017 Jure AB