Borgenärsskyddet
� Om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer
   
 
Författare:Myrdal Staffan
Titel:Borgenärsskyddet � Om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens borgenärer
Utgivningsår:2002
Omfång:253 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008274
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

De s.k. traditions- och denuntiationsprinciperna innehar en helt central ställning inom den svenska sakrätten. Dessa principer reglerar vid överlåtelse, frågan om köparens skydd mot överlåtarens borgenärer och konflikten mellan en första och en senare förvärvare vid tvesala och andra fall av godtrosförvärv. Principerna om tradition och denuntiation reglerar dessutom motsvarande konflikter vid pantsättning.

Författaren studerar den närmare innebörden av traditions- och denuntiationsprinciperna vid borgenärsskydd i ett flertal olika avseenden.
 
  © 2017 Jure AB