SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   
 
Titel:SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utgivningsår:2021
Omfång:611 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501146
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
  © 2017 Jure AB