Säkerhetsskydd vid upphandling
� Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet
   
 
Författare:Söderlund Ylva
Titel:Säkerhetsskydd vid upphandling � Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet
Utgivningsår:2021
Omfång:329 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023210
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 557 SEK exkl. moms

 

Säkerhetsskydd vid upphandling är den första boken i sitt slag som vänder sig till både upphandlare och säkerhetsskyddsspecialister och som omfattar frågor som rör säkerhetsskyddad upphandling enligt säkerhetsskyddslagen, principer för säkerhetsskydd samt upphandlingslagstiftningen.

Boken vänder sig till alltifrån säkerhetsskyddschefer, säkerhetsskyddsspecialister, upphandlare, inköpare och jurister till chefer och beslutsfattare inom statlig och privat verksamhet.

I boken ges beskrivningar och förslag till lösningar på frågeställningar som uppstår när olika regelverk ska efterlevas inom ramen för säkerhetsskyddad upphandling. Boken berör frågor om vad som är Sveriges säkerhet, hur en säkerhetsskyddsanalys vid upphandling ska upprättas samt hur verksamhetsutövare ska resonera när krav på säkerhetsskydd ska avvägas mot upphandlingsrättsliga principer.

Författaren bidrar också med egna synpunkter på tolkningsproblem som uppkommer inom de olika lagstiftningarna samt redogör för förslagen till ändringar i säkerhetsskyddslagen, som träder i kraft 1 december 2021.

En utförlig och praktiskt orienterad genomgång av alla delar av säkerhetsskyddad upphandling med betoning både på den viktiga säkerhetsskyddsanalysen, utförandet och säkerhetsavtalet.
 
  © 2017 Jure AB