Handelsbolag och enkla bolag (NY UPPLAGA)
� En lärobok
   
 
Författare:Sandström Torsten
Titel:Handelsbolag och enkla bolag (NY UPPLAGA) � En lärobok
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i Augusti.
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023838
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000 handelsbolag (inklusive varianten kommanditbolag). Hur många enkla bolag som finns är okänt på grund av att samverkansformen inte kräver registrering. Men antalet är betydande – det enkla bolaget är nämligen en smidig form för organisering av samarbete, inte bara mellan privatpersoner
utan också mellan aktiebolag och andra juridiska personer. Bakom kontraktsrubriker som exv. aktieägaravtal, samarbetsavtal, joint venture eller konsortium döljer sig många gånger ett enkelt bolag.
Boken vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomutbildningar. Den praktiska linje som löper genom framställningen medför att boken även kan vara till nytta för den som avser att starta samverkan i handelsbolag, kommanditbolag eller enkelt bolag.
 
  © 2017 Jure AB