Civilprocessen (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Lindell Bengt
Titel:Civilprocessen (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Boken utkommer i augusti.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371571
Ämnesord:Processrätt

Preliminärt pris: 938 SEK exkl. moms

 

I denna femte omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och systematik samt processuella begrepp och principer. Därefter behandlas rättskipningens organisation, jäv, forumreglerna, parterna och deras talan, rättegången i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden och rättskraft, incidenter, rättegångskostnader, bevisfrågor och säkerhetsåtgärder.

De två avslutande kapitlen redogör för skiljeförfarande och medling. Framställningen, som är rättsdogmatisk och inriktad på gällande rätt, är en handbok med analyser och problematiserande fördjupningar på svåra områden av processrätten. Den är avsedd för praktiskt verksamma jurister och passar också som läromedel. Boken innehåller rikhaltiga hänvisningar till praxis och doktrin samt innehåller ett lagrumsregister.

Bengt Lindell är professor i processrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB