Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
   
 
Författare:Andersson Daniel , Grylin Hanna , Kristoffersson Eleonor
Titel:Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
Utgivningsår:2021
Omfång:228 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144151595
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras både lättillgängligt och i princip heltäckande den nu gällande svenska och europarättsliga lagstiftningen om beskattning av fastigheter och bostadsrätter. Här behandlas inkomstbeskattning av privatbostäder, näringsfastigheter, näringsbostadsrätter, överlåtelse av privatbostäder, förbättringsutgifter, uppskov, skogsfrågor samt byggnadsrörelse. Även särregler för fastigheter och bostadsrätter på mervärdesskatteområdet tas upp, liksom regler om rot- och rutavdrag, oäkta bostadsrätter, punktskatter på fastighetsområdet, fastighetsskatt, fastighetsavgift och stämpelskatt.

Beskattning av fastigheter och bostadsrätter riktar sig framför allt till studenter på mäklarprogram, rättsvetenskapliga program, ekonomprogram, juristprogram och lantmätarprogram. Även andra som är intresserade av eller kommer i kontakt med skattefrågor som gäller fastigheter och bostadsrätter, antingen privat eller i sitt arbete, kan ha stor behållning av boken.

Denna bok utgår från skattereglerna så som de är utformade den 1 maj 2021.

 
  © 2017 Jure AB