Lagtextens byggregler (NY UTGÅVA)
� PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
   
 
Titel:Lagtextens byggregler (NY UTGÅVA) � PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
Anmärkning:Utkommer i augusti 2021. Uppdaterad t.o.m. 202-08-01.
Utgivningsår:2021
Omfång:330 sid.
Förlag:Lagtexten
ISBN:LAGTEXTBY2108
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Preliminärt pris: 495 SEK exkl. moms

 

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14

Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.


Ändringar sedan senaste version:
- COVID-19 (SFS 2020:867) i 6 § har tiden förlängts ett halvår.

- ULE (BFS 2021:2) utrstning för laddning av elfordon

- BED 11 (BFS 2021:3) 3 a, 4 b och 4 c §§ är nya och 8 och 16 §§ är ändrade

- COVID 19 (SFS 2021:408) i 6 § har tiden förlängts ytterligare

- PBF (SFS 2021:691) 8:4-5 upphör och 1:6, 5:10 och 8:3 har ändrats

- PBL (SFS 2021:752) 4:33, 5: 3, 5, 8, 11e, 21, 32, och 39 har ändrats 5:5a och 5 b är nya

- PBL (SFS 2021:785) 4:2, 33b och 34, 5:7, 7a, 10, 11a, 11b, 11d, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 31-35 och 39, 13:2 och 12 och 16:1 har ändrats och 5:29 och 38 och 16:7a är nya.

- KLIL (2021:787) Lag om klimatdeklaration för byggnader

- PBL (20121:788) 10:34 Om klimatdeklaration

- KLIF (2021:789) Förordning om klimatdeklaration för byggnader

- PBF (2021:786) 2:3a, 2:4a-4d, 6:1, 6:8a-8b, 6+:10-11, 9:12, 9:23 och 10:21
 
  © 2017 Jure AB