Bättre arbetsmiljö BAM
� handbok
   
 
Författare:Skoglund Krister , Jakobsson Robert
Titel:Bättre arbetsmiljö BAM � handbok
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:319 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173653015
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 426 SEK exkl. moms

 

Bättre arbetsmiljö - Handbok är en uppslagsbok med de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbets plats.

Boken tar upp såväl den fysiska arbetsmiljön som den organisatoriska och sociala. Om man på arbetsplatsen vill ha ytterligare kunskap inom ett eller flera arbets miljöområden innehåller handboken referenser till fördjupningslitteratur.

Handboken utgör tillsammans med utbildningsmaterialen Bättre arbetsmiljö - Chefens och skyddsombudets roll samt Bättre arbetsmiljö - För alla medarbetare en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.
I denna 16:e upplaga har ändringar gjorts främst med anledning av förändrad lagstiftning fram till december 2020 och som är relevant för innehållet.
Flera kapitel har omarbetats och förnyats bland annat för att stämma överens med Prevents övriga material och utbildningar om arbetsmiljö.
 
  © 2017 Jure AB