Ersättning vid offentliga ingrepp 2
� Allmänna ersättningsprinciper
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Ersättning vid offentliga ingrepp 2 � Allmänna ersättningsprinciper
Anmärkning:
Utgivningsår:1991
Omfång:382 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138500078
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 143
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas principerna om ersättning i en rad lagar om offentliga ingrepp, t.ex. plan- och bygglagen, lagstiftningen om expropriation, naturvård, kulturminnesvård, mineral, kärnkraft och smittsamma sjukdomar, och lagarna sammanställs med olika skadeståndsrättsliga grundsatser.
 
  © 2017 Jure AB