Arbetslagstiftning
� Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
   
 
Författare:del Sante Naiti , Rasmussen Maria , Garpe Bengt , Göransson Håkan Gabinus
Titel:Arbetslagstiftning � Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
Anmärkning:Teckna stående order på denna produkt. Kontakta oss för mer information.
Upplaga:48 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:701 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023500
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 557 SEK exkl. moms

 

Denna bok är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.

I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen medtagits.


Ur innehållet:

- Kollektiv arbetsrätt

- Offentligt anställda

- Anställningsskydd

- Arbetsprocess

- Arbetstid

- Kvittning

- Semester

- Konkurs och utsökning

- Studieledighet

- Arbetsmiljö

- Föräldraledighet

- Arbetsskadeförsäkring

- Jämställdhet

- Arbetsmarknad

- Diskriminering

- EU-rättsakter

- Dataskydd

- Yttrandefrihet
 
  © 2017 Jure AB