Kyrkoordning 2021
� med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
   
 
Titel:Kyrkoordning 2021 � med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
Utgivningsår:2021
Omfång:456 sid.
Förlag:Verbum
ISBN:9789152638538
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

2021 års utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogiskt avsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter att valet är genomfört. Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de ska genomföras.

Vem kallar till det nyvalda kyrkofullmäktige, hur arbetar en valberedning och hur formulerar man ordningen för ersättarnas inträde vid tjänstgöring. Med Kyrkoordningens valutgåva får läsaren vägledning i hela processen.

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.
 
  © 2017 Jure AB