Finlands Lag 2021
   
 
Titel:Finlands Lag 2021
Utgivningsår:2021
Omfång:3374 sid.
Förlag:Alma Talent
ISBN:9789521445149
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Utländsk rätt

Pris: 3670 SEK exkl. moms

 

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg.

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.
 
  © 2017 Jure AB