Dansk Erhvervsret
   
 
Författare:Arnt Nielsen Peter , Lindencrone Petersen Lars
Titel:Dansk Erhvervsret
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:671 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757449594
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 951 SEK exkl. moms

 

Med den foreliggende 16. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2021. Forfatterne har medtaget lovgivning, som er vedtaget med ikrafttræden senest 30. juni 2022. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udsendes en lovsamling.

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Erhvervsretten
Kapitel 2. Danske retskildefaktorer
Kapitel 3. EU-retten og andre internationale retskildefaktorer
Kapitel 4. Erhvervstvister
Kapitel 5. Erstatning uden for kontraktforhold
Kapitel 6. Forsikring
Kapitel 7. Aftaler
Kapitel 8. Køb
Kapitel 9. Kreditaftaler
Kapitel 10. Immaterialrettighederne
Kapitel 11. Markedsførings- og konkurrenceret
Kapitel 12. Finansieringsretlige grundelementer
Kapitel 13. Pengefordringer – indhold, ophør og fuldbyrdelse
Kapitel 14. Overdragelse af fordringer
Kapitel 15. Fast ejendom – køb og belåning
Kapitel 16. Sikkerhedsret i løsøre
Kapitel 17. Kaution
Kapitel 18. Virksomhedssammenbrud – likvidation eller rekonstruktion
Kapitel 19. Retsforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere
Kapitel 20. Virksomhedsformer – Selskabsret
Kapitel 21. Internationale køb
Kapitel 22. Internationale erhvervstvister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB