E-handelsloven
� Med kommentarer
   
 
Författare:Karstoft Susanne
Titel:E-handelsloven � Med kommentarer
Utgivningsår:2021
Omfång:239 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757450521
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Utländsk rätt

Pris: 976 SEK exkl. moms

 

Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.

Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen.

Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf.

Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter
af elektronisk handel (e-handelsloven)

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB