Arverett
   
 
Författare:Asland John
Titel:Arverett
Utgivningsår:2021
Omfång:768 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205546790
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 891 SEK exkl. moms

 

John Asland har med Arverett skrevet den første heldekkende fremstillingen av arveretten med utgangspunkt i lov om arv og dødsboskifte av 2019.

Bokens struktur er tilpasset strukturen i den nye loven. Henvisninger til litteratur, forarbeider og rettspraksis er også tilpasset situasjonen med ny lov.

Boken skal dekke læringskravene ved de juridiske lærestedene i Norge, og skal i tillegg fylle behovene for et oppslagsverk i arve- og skifterett for praktiserende jurister. Boken har fyldig litteraturliste og både lov, doms- og stikkordregister.
 
  © 2017 Jure AB